Giải quyết khiếu nại của NTD tại VN
Liên kết - đối tác
Số lượt truy cập
Hôm nay: 134
Hôm qua: 2745
Tổng số: 8328977
 

 
 

Góc chia sẻ
Cập nhật lúc: 12/19/2011 5:50:13 PM
Trích dẫn tại liệu HT"Nâng cao năng lựcgiải quyết khiếu nại của Hội TC & BVQLNTD tại VN - Hà Nội,ngày 13/10/2010

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NTD TẠI VN
 
            Trích bản báo cáo của TS. Vương Ngọc Tuấn: phụ trách Văn phòng
                   Tư vấn khiếu nại của VINASTAS, tại Hội thảo về v/đ khiéu nại
                   của NTD tại VN- HN,ngày 13/10/010
 
 - Quyền khiếu nại của NTD
 Trong Pháp lệnh BVQLNTD số 13/1999-UBTVQH,ngày 27/4/1999 có quy định:   
     .  điều 9   : quyền đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại…của NTD
     .   điều 22 : quyền khiếu nại của NTD có thể tự mình hoặc thông qua đại diện với 3hình thức: 1) KN trực tiếp tới  người/tổ chức xâm pham quyền & lợi ích của NTD 2) KN tới cơ quan QLNN. 3) khởi kiện ra toà.
 -  Nơi giải quyết KN : Cục QLCT-Bộ CT, Cục QLTT, Thanh tra Thương mại. Cục ATVSTP, Cục QL dược, Tổng Cục TCĐLCL Sở Côngthương,Sở KHCN, Sở Y tế…
 - Cơ sở pháp lý để giải quyết KN là các văn bản pháp luật đã được ban hành:
     + Hiến pháp 1992
     + BLDS(2005), BLHS (1999), PL xử phạt vi phạm hành chính (2002)
     + Pháp lệnh BVQLNTD (1999)
     +  Luật cạnh tranh (2004), PL giá (2002), PL quảng cáo (2001), Luật sở hữu trí tuệ (2005)
     + Luật tiêu chuẩn & quy chuẩn kỹ thuật (2006), Luật CLSP-HH (2007), PL đo lường (199)…
     + Luật du lịch (2005), Luật điện lực (2004), Luật các tổ chức tín dụng (1997), Luật dược (2005), Luật VSATTP (2010)
-         Văn phòng tư vấn giải quyết nại của NTD
   Thực hiẹn quyền “tiếp nhận khiếu nại” và chức năng “tư vấn, hỗ trợ,hoà giải” trong việc giải quyết KN của NTD được quy định tại Điều 13 Nghị định số 55/2008/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh BVQLNTD”, VINASTAS đã hành lập các VP tư vấn giải quyết khiếu nại của NTD :
    +  Mục đích : bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp của NTD & bảo vệ danh tính của tổ chức, doanh nhân và cá nhân làm ăn chân chính
    +  Chức năng : tư vấn, trung gian hoà giải giải quyết tranh chấp giữa NTD ( gọi tắt là người khiếu nại-NKN) và các tổ chức, doanh nhân, các nhân liên quan (gọi tắt là người bị khiếu nại –NBKN ) xâm pham quyền & lợi ích hợp pháp của NTD
    + Trình tự thủ tục giải quyết KN : tiếp nhận KN bằng văn bản => tư vấn giải quyết KN => tư vấn hoà giải KN : sau 15 ngày có sự giải trình của 2 bên, VP sẽ thông báo,trao đổi, tổ chức buổi hoà giải với sự trung gian hoà giải hoặc trọng tài hoà giải giữa 2 bên tại trụ sở VP & 3 bên phải ký cam kết tham gia hoà giải . Biên bản có giá trị pháp lý tự nguyện và bắt buộc thực hiên theo quy định của Pháp lệnh BVQLNTD và các luật pháp hiện hành khác có liên quan .
-         Văn phòng tư vấn KN trực thuộc VINASTAS hoặc các Hội TC & BVNTD thành viên
Là đơn vị hoạt động phi lợi nhuân và tự nguyện, không thu phí tư vấn &
hoà giải, cho tới nay chưa có nguồn kinh phí hoạt động xác định
     Với VINASTAS , NTD có thể gửi khiếu nại VP tư vấn khiếu nại :
        * Địa chỉ : 214/22 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội
       * ĐT liên hệ : (+84 - 4) 36 74 57 57 ( HNội)
                              ( + 84 -4) 38.215.294

Ý kiến bạn đọc
Đổi tivi (7/31/2013 4:59:57 PM)
Doãn Văn Huy-Bất Phí-Nhân Hòa-Quế Võ-Bắc Ninh
Tôi có mua một chiếc tivi,bây giờ nó bị lỗi nhỏ do tivi.Tôi gọi cho tổng công ti thì họ nói là không còn mô đen hãng tivi nhà tôi nữa.Đến nay đã là bốn tháng,khi liên lạc lại thì họ nói cần cáp sáu triệu tư đẻ đổi chiếc khác.Trong khi đó nhà tôi vẫn còn thời gian bảo hành.
Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ người tiêu dùng
0964 265 805
info@nutieudung.org

may nen khi truc vit 

 

nha xuong tien che